Ellipsis is een innovatief softwarebedrijf gespecialiseerd in logistieke en administratieve systemen. Daarbij combineren we het liefst onze eigen
productlijn met de systemen die al hun waarde in uw organisatie hebben bewezen. We zijn een betrouwbare partner gebleken voor het stroomlijnen
van uw bedrijfsprocessen.
De naam Ellipsis is afkomstig van de drie puntjes die aangeven dat een deel van de tekst is weggelaten, in het Nederlands ook wel beletselteken
genoemd. Als systeemintegrators zoeken wij namelijk altijd naar het oningevulde in uw systeemlandschap, en bieden daar een oplossing voor.

Onze medewerkers
Onze technische consultants kunnen ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld systeemintegraties of implementaties van studentinformatiesystemen zoals Campus Solutions. Onze proces consultants helpen bij het analyseren en verbeteren van bestaande administratieve processen zoals intake procedures, mentoraat en tutoraat, aanmeldprocedures (rolling admissions) etcetera.

Onze productlijn
Door middel van het Pontifex framework bieden wij tools aan die kunnen helpen bij de verbetering van onderwijsadministratieve processen. De bekenste applicatie is PontifexSurvey waarmee tegen lage kosten op geautomatiseerde wijze aankomende studenten in risicogroepen worden ingedeeld. Op basis van deze indeling kunnen intakegesprekken en mentoraat/tutoraat kostenefficient worden georganiseerd. PontfexSurvey is in gebruik bij meerdere instellingen, zoals de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool der Kunsten, en de Universiteit van Maastricht.
Naast PontifexSurvey gebruikt de Universiteit van Amsterdam nog andere applicaties uit het Pontifex framework, zoals Pontifex Cijferregistratie en Pontifex Masterapplication voor de aanmeldingen van Masterstudenten.